Pla de Besòs - Oficina local d'habitatge

Pla de Besòs, SA

La societat municipal Pla de Besòs S.A. es va constituir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la prestació de serveis socio-econòmics d'interès públic, amb data 14 de desembre de 1989 i va establir el seu domicili social a Sant Adrià de Besòs.

Des de l’any 2009 , com  a Oficina Local d’Habitatge  centralitza la informació al ciutadà en matèria d’habitatge i gestiona la Borsa d’Habitatge i el Registre de Sol•licitants d’Habitatge Protegit, així com realitzar qualsevol altre activitat o servei que s’atribueixi expressament a l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Objectius

 • Gestió i Administració dels habitatges de protecció oficial.
 • Gestió i Administració dels habitatges de propietat municipal.
 • Gestió de l'Oficina local d'habitatge.
 • Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Junta General d’Accionistes

Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Consell d’Administració:

President:

Il·lm Joan Callau i Bartolí

Alcalde de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Vocals:

 • Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez

Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

En representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 • Sra. Irene Aldabert González

Regidora de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

En representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 • Sra. Dolors Rusinés i Bonet

Secretaria General de Benestar Social I Família

En representació del Departament de Benestar Social I Família de la Generalitat de Catalunya

 • Sr. Jaume Fornt i Paradell

Director Agència de l’Habitatge de Catalunya

En representació del Departament de Territori I Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 • Sra. María Dolores Morán Laorden

Directora de l’Àrea de Foment a la Delegació del Govern a Catalunya

En representació del Govern Central de l’Estat Espanyol

 • Sr. Francesc Xavier Soley  i Manuel

Conseller comarcal

En representació del Consell Comarcal del Barcelonès

 • Sr. Antoni Sorolla I Edo

Gerent Adjunt d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

En representació de l’Ajuntament de Barcelona

 • Sr. Francisco Hernández Jiménez

President de l’Associació de Veïns del Barri de la Mina

En representació de l’Associació de Veïns del Barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs

Secretari del Consell d’Administració:

 • Sr. José Reverendo Carbonell

Secretari de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Assistents:

 • Sr. Juan Luis Rosique Pérez

Gerent

 • Sra. Àngels Franch Fornós

Directora de programes

 


Promocions d'habitatges vigents.

 

Novetats:

Ajuts per rehabilitació i millora de l'accesibilitat (convocatoria 1 de setembre al 31 de desembre de 2014)

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal