Estructura Organitzativa

Contractes

Relació Béns inmobles

Pla de Besòs - Oficina local d'habitatge

Pla de Besòs, SA

La societat municipal Pla de Besòs S.A. es va constituir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la prestació de serveis socio-econòmics d'interès públic, amb data 14 de desembre de 1989 i va establir el seu domicili social a Sant Adrià de Besòs.

Des de l’any 2009 , com  a Oficina Local d’Habitatge  centralitza la informació al ciutadà en matèria d’habitatge i gestiona la Borsa d’Habitatge i el Registre de Sol•licitants d’Habitatge Protegit, així com realitzar qualsevol altre activitat o servei que s’atribueixi expressament a l’Oficina Local d’Habitatge.


Objectius

  • Gestió dels habitatges de protecció oficial.
  • Gestió dels habitatges de propietat municipal.
  • Gestió de l'Oficina local d'habitatge.
  • Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.


Promocions d'habitatges vigents.


Novetats:

Subvencions per al pagament de lloguer

Resultat sorteig Promoció Agencia Habitatge de Catalunya 226 Habitatges

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2015 (col·lectius específics)

Bases per l’adjudicació Agencia Habitatge de Catalunya 226 habitatgesPrestacions per al pagament del lloguer. Any 2015 Renovacions (9 de febrer i finalitza el 20 de març de 2015) TANCADA 

Promoció Agencia Habitatge de Catalunya 226 Habitatges (TANCADA)


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal