Pla de Besòs - Oficina local d'habitatge

Pla de Besòs, SA

La societat municipal Pla de Besòs S.A. es va constituir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la prestació de serveis socio-econòmics d'interès públic, amb data 14 de desembre de 1989 i va establir el seu domicili social a Sant Adrià de Besòs.

 

 

Objectius

  • Gestió i Administració dels habitatges de protecció oficial.
  • Gestió i Administració dels habitatges de propietat municipal.
  • Gestió de l'Oficina local d'habitatge.
  • Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.

 

Novetats:

Convocatoria Prestacions econòmiques d'urgéncia especial per al pagament de deutes de lloguer, deutes d'amortització hipotecaria, ajut per perdua de l'habitatge per desnonament o per el pagament de renta de llogues o quotes d'armotització hipotecaria per a persones en situació d'atur de llarga durada. ( Atès el gran nombre de sol·licituds presentades fins ara, el pressupost de la convocatòria  extraordinària per a persones en situació d'atur de llarga durada s'ha exhaurit )

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2014. (Convocatòria tancada)

Ajuts destinats a rehabilitació d’habitatges buits (Convocatòria 29 de juliol al 31 d'octubre de 2014)

 

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal