Estructura Organitzativa

Informació econòmica

Contractes

Relació Béns inmobles

Pla de Besòs - Oficina local d'habitatge

Pla de Besòs, SA

La societat municipal Pla de Besòs S.A. es va constituir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la prestació de serveis socio-econòmics d'interès públic, amb data 14 de desembre de 1989 i va establir el seu domicili social a Sant Adrià de Besòs.

Des de l’any 2009 , com  a Oficina Local d’Habitatge  centralitza la informació al ciutadà en matèria d’habitatge i gestiona la Borsa d’Habitatge i el Registre de Sol•licitants d’Habitatge Protegit, així com realitzar qualsevol altre activitat o servei que s’atribueixi expressament a l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Objectius

  • Gestió dels habitatges de protecció oficial.
  • Gestió dels habitatges de propietat municipal.
  • Gestió de l'Oficina local d'habitatge.
  • Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Sant Adrià de Besòs.


Promocions d'habitatges vigents.

 

Novetats:

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2015

Promoció Agencia Habitatge de Catalunya 226 Habitatges

Bases per l’adjudicació Agencia Habitatge de Catalunya 226 habitatges

Ajuts per rehabilitació i millora de l'accesibilitat (convocatoria 1 de setembre al 31 de desembre de 2014--- TANCADA)

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal